Moottoriöljyt valmistetaan käyttäen mineraaliöljypohjaisia tai synteettisiä perusöljyjä, joihin yhdistetään erilaisia lisäaineita, joihin yleensä kuuluvat:

Sakan ja lietteen muodostumisen rajoittamiseksi
• Puhdistusaineet, dispersantit 
• Antioksidantit 

Korroosiokulumisen vähentämiseksi ja mekaanisen kulumisen rajoittamiseksi
• Kulumista estävät lisäaineet 
• Korroosiota estävät lisäaineet 

 

Perusöljyn fyysisten ominaisuuksien muuttamiseksi
• Jähmepisteen estoaineet (P.P.D) 
• Viskositeetti-indeksin kohottajat 
• VM-kitkaa muuttavat aineet 
• Vaahtoamista estävät lisäaineet 

Moottoriöljyn luokitus
Moottoriöljyt luokitellaan kahden pääominaisuuden perusteella:
• Viskositeetin mukaan (SAE) 
• Suorituskyvyn mukaan (API, ACEA, valmistajien tekniset vaatimukset) 

SAE-luokitus
Kinemaattinen viskositeetti, jota mitataan 100 Celsius-asteessa, määrittää SAE-luokituksen välille 20-60 viskositeettitason kohotessa.
Dynaaminen viskositeetti alhaisissa lämpötiloissa määrittää raja-arvon SAE "W" alkaen tasosta "Winter" välille 0W-25W perustuen viskositeettitasoihin mitattuna 35° -5°C lämpötiloissa. Lämpötila osoittaa alhaisinta mahdollista lämpötilaa, jossa moottori voidaan käynnistää, kun se on voideltu voiteluöljyllä, jolla on vastaava SAE-luku (esim. 15W-voiteluöljyn kanssa moottorin voi käynnistää alimmillaan -20°C lämpötilassa).

Moottoriöljyt

Voiteluaineiden on pystyttävä takamaan käyttötarkoitukseen sopiva vähimmäislaatu ja niihin on merkittävä tiettyä “suorituskykyä” vastaava raja-arvo, joka vahvistetaan ja määritetään laboratoriossa sekä kentällä erilaisten moottoriajoneuvojen avulla tehdyissä testeissä.

 

Surituskykyluokituksen perustajina on usein kansainvälisiä organisaatioita, jotka kehittävät, julkaisevat ja päivittävät säännöllisesti niin kutsuttuja "tuotespesifikaatioita" markkinoiden voitelutarpeiden pohjalta sekä moottoriteknologian kehityksen viitoittamana.
Useassa tapauksessa ajoneuvojen ja/tai moottorien valmistajat tai kansalliset elimet (kuten armeija, merivoimat jne.) määrittävät omat tuotespesifikaationsa.

Johtavat kansainväliset yhdistykset (API, ACEA, ILSAC ym.) ovat perustaneet luokituksen, joka perustuu suurimpien moottoriajoneuvojen valmistajien suorityskykyyn integroituun suoritukseen ja johon valmistajat puolestaan perustavat omat tuotespesifikaationsa.

Yhdysvalloissa käytössä oleva ja API:n (American Petroleum Institute) ylläpitämä luokitus on jaettu kahteen ryhmään: "S" bensiinimoottoreille ja "C" dieselmoottoreille. Näiden kirjainten vieressä oleva kirjain osoittaa voiteluominaisuutta (esim. SJ). 
Eurooppalainrn ACEA (Association des constructeurs Européens d'Automobiles), jossa yhdistyvät johtavat eurooppalaiset autonvalmistajat, on määrittänyt bensiinimoottoriautojen moottoriöljyjen luokat ja käyttösovellukset kirjaimella "A", dieselmoottorien kirjaimella "B" ja hyötykäytössä olevien dieselajoneuvojen kirjaimella "E". Kirjaimella “C” merkittyyn kolmanteen luokkaan kuuluvat tuotteet, joilla on Low SAPS -ominaisuus tai hiukkassuodatinyhteensopivuus.

Voiteluaineiden tuotespesifikaatiot takaavat yleisesti ottaen seuraavat ominaisuudet:

 

  • Pidennetty öljynvaihtoväli -> normaalisti synteettinen perusta

  • Liikkuvissa osissa pienempi kitka -> alhaisempi viskositeetti

  • Vähemmän tuhkaa muodostavia komponentteja

Kaikki mitä tarvitset. Ja paljon enemmän.

info@voiteluainekauppa.com

Linjatie 2, 33470 YLÖJÄRVI

Puh. 010 339 2250

Noutomyymälä 8.00-17.00

Linjatie 2, 33470 YLÖJÄRVI

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon