Voiteluaineita käytetään moottoriajoneuvoissa (samoin kuin tuotantokoneissa) pääasiassa kosketuksen ja kuumuuden aiheuttaman kitkan ja kulumisen vähentämiseen.
Kitka on voima, joka vastustaa liikettä kahdella pinnalla. Kuluminen taas aiheuttaa muutoksen yhdellä pinnalla hankausjätteen irrotessa mekaanisen kosketuksen vaikutuksesta samoin kuin kemiallis-fyysisistä syistä kitkan synnyttämän kuumuuden seurauksena.

 

Voiteluaine on tasapainotettu sekoitus erilaisia komponentteja. Sekoituksen koostumusta, toisin sanoen reseptiä, jota tuotantolaitoksen (sekoituslaitoksen) on noudatettava, kutsutaan nimellä ”formulaatti”.
Voiteluaineen formulaatti koostuu perusöljyistä ja lisäaineista, jotka yhdessä määräävät käyttöominaisuudet niin suorituskyvyn kuin käyttöiän suhteen.

Voiteluaineen laatu riippuu yleensä viime kädessä valmistuksessa käytettyjen perusöljyjen laadusta, jotka voidaan jakaa seuraavasti:
• mineraaliöljyt: tuotetaan tislausprosessin avulla raakaöljystä jalostamalla 
• synteettiset öljyt: tuotetaan erityisten fyysisten/kemiallisten laboratoriokäsittelyjen avulla. 

Synteettisten perusöljyjen ominaisuudet verrattuna mineraaliperusöljyihin:
• Alhaisempi haihtuvuustaso vastaavaan viskositeettitasoon nähden (seurauksena alhaisempi kulutus käytön aikana). 
• Korkeampi viskositeetti-indeksi (suurempi lämpötilaväli). 
• Suurempi kemiallinen stabiliteetti kuumissa lämpötiloissa (pidempi hyötyikä). 

Synteettisen perusöljyn käyttö voiteluaineen formulaatissa riippuu yleensä valmistajien suoristuskykyvaatimuksista (koskien haihtuvuutta, viskositeettia, pidempää käyttöikää), ympäristötekijöistä (ei-toksisuus, biohajoavuus) tai markkinoiden vaatimuksista (synteettinen öljy = huipputeknologiaa edustava öljy).

Voiteluaineiden toiminta ja koostumus

Voiteluaineissa on tärkeintä niiden kyky:
Pitää pinnat erillään kaikissa kuormituksissa, lämpötiloissa ja nopeuksissa, mikä minimoi kitkaa ja kulumista.
Toimia jäähdytysnesteenä poistaen kitkan tai ulkopuolisten lämmönlähteiden aiheuttaman kuumuuden.
Säilyttää riittävä stabiliteetti vakaan toiminnan takaamiseksi koko ennustetun käyttöiän ajan.
Suojella pintoja toiminnan aikana syntyvien agressiivisten aineiden hyökkäykseltä.
Puhdistaa ja kiinnittää likaa toiminnan aikana mahdollisesti syntyvien jäännösten ja roskien poistamiseksi.

 

Voiteluaineiden ominaisuudet:
Voiteluaineiden pääominaisuudet, jotka on yleensä merkitty tuotteen teknisiin tietoihin, ovat:
• Viskositeetti 
• Viskositeetti-indeksi 
• Jähmepiste 
• Leimahduspiste 

Viskositeetti
Viskositeetti kuvaa nesteen juoksevuutta. Voiteluöljyjen viskositeetti pienenee lämpötilan kohotessa ja sitä mitataan siksi tietyssä lämpötilassa. (esim. 40C).
Voiteluaineen viskositeetti määrää edestakaisessa liikkeessä olevien metallipintojen välissä olevan öljykerroksen paksuuden.
Yleisimmin käytetty viskositeettiä mittaava yksikkö on centistoke (cSt).

Viskositeetti-indeksi
Viskositeetti-indeksia käytetään osoittamaan voiteluöljyjen viskositeetin vaihteluita lämpötilan vaihdellessa.
Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi on sitä pienempi on viskositeetin muutos lämpötilan muuttuessa.
Jos siis tarkastellaan saman viskositeetin omaavaa kahta voiteluainetta 40C lämpötilassa, tuote, jolla on korkeampi viskositeetti-indeksi takaa:
• Paremman moottorin käynnistyksen alhaisissa lämpötiloissa (pienempi sisäinen kitka).
• Voiteluainekalvon paremman stabiliteetin korkeissa lämpötiloissa.

Juoksevuusmittauksen luokitus
Käytössä on lukuisia juoksevuutta mittaavia luokitusjärjestelmiä, jotka osoittavat yleensä numeromerkinnällä viskositeetin raja-arvot.
Niiden avulla voi viskositeetti-indeksin lisäksi nopeasti määrittää paras mahdollinen tiettyyn käyttöön soveltuva voiteluaine.

ISO VG -luokitusta käytetään laajalti teollisten öljyjen luokitukseen. Jokainen luku osoittaa kinemaattista viskositeettiväliä, joka mitataan 40C lämpötilassa.

SAE-luokitusta käytetään moottoriöljyjen ja vaihdeöljyjen luokitukseen.

Jähmepiste
Jähmepiste on alin lämpötila, jossa voiteluaine pysyy juoksevana. Jähmepisteen alapuolella öljy alkaa muuttua kiinteäksi eikä liiku vapaasti.

Leimahduspiste
Leimahduspiste on alin lämpötila, jossa öljystä ilmaan nouseva höyry leimahtaa. Se määritetään lämmittämällä öljyhöyryjen ja ilman sekoitusta vähitellen laboratorioastiassa, kunnes sekoitus leimahtaa.

Voiteluaineiden vaatimukset ja ominaisuudet

Kaikki mitä tarvitset. Ja paljon enemmän.

info@voiteluainekauppa.com

Linjatie 2, 33470 YLÖJÄRVI

Puh. 010 339 2250

Noutomyymälä 8.00-17.00

Linjatie 2, 33470 YLÖJÄRVI

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon